Meetthemaker day 5

meetthemaker, day 5, close up,Van den Boom van Frans van Piete

Meetthemaker: day 5.
Close up.

Zoveel verschillende kanten een mens kan hebben, zoveel verschillende manieren zijn er voor mij om mijn “handtekening” achter te laten op, in, bij of aan mijn werk.
Soms schrijf ik een vriendelijk kaartje, soms is het een simpel kartonnen label, of een label van vilt.
Het hangt af van het product en voor wie het bedoeld is.
Aan mijn sieraden voeg ik vaak een “hidden message” toe omdat het ontwerp daar in het proces om vraagt.

So many different sides a person can have, so many different ways there are for me to leave my “signature” in my work.
Sometimes I write a friendly card, sometimes it’s a simple cardboard label, or a felt label.
It depends on the product it and for whom it is intended.
I often add a “hidden message” to my jewelry because the design requires it in the process.

Meetthemaker 2020: day 5 “Close up”, March 5.
Marchmeetthemaker.