Meetthemaker day 17

meetthemaker day 17, goud, medaille, poedel, bedeltje

Meetthemaker day 17.
Proud of.

Het is mooi om trots te zijn op de dingen die je bereikt hebt, de dingen die je gemaakt hebt, de dingen die je bezit en de dingen die je presteert. Voor mij echter zit het trotse gevoel meer in het vereerd voelen met dát wat je hebt gekregen; Zoals mijn twee handen en mijn gezonde verstand, het zelfbewustzijn van waar ik vandaan kom en wat ik daarvan heb geleerd.  Misschien is mijn definitie van trots: “Dankbaarheid.”  Dan heb ik heel veel om trots op te zijn. Maar om bij haakworkshops.nl en mijn designwork te blijven….dan zou ik kunnen zeggen dat ik trots ben op wat ik heb opgebouwd, trots ben op het feit dat ik zoveel mensen blij kan maken met wat ik doe en met wie ik ben en trots omdat ik zelfstandig werk en onafhankelijk leef.

It’s nice to be proud of the things you have accomplished, the things you have made, the things you own and the things you perform. For me, however, the proud feeling is more in being honored with what you have received; Like my two hands and my sanity, the self-awareness of where I come from and what I’ve learned from it. Perhaps my definition of pride is, “Gratitude.” Then I have a lot to be proud of. But to stay with Haakworkshops.nl and my designwork….then I could say that I am proud of what I have built, proud of the fact that I can make so many people happy with what I do and with who I am and proud because I work and live independently.

Meetthemaker 2020: day 17. “Proud off”.
Marchmeetthemaker.